Lopšelių – darželių renovacija

Pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) Klimato kaitos specialiąją programą įgyvendinti Mažeikių lopšelių – darželių „Eglutė“ (Gamyklos g. 29), „Žilvitis“ (Sodų g. 17) ir šiuo metu įgyvendinamas lopšelio – darželio „Buratinas“ (Sodų g. 16a) renovacijos projektai –  apšiltintos ir dekoratyviniu tinku apdailintos sienos, cokoliai ir angokraščiai, apšiltinti stogai, įrengta nauja hidroizoliacija, pakeistos senos durys ir langai.

Mokyklų renovacija

Pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“, LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo) ir savivaldybės bei  valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuota visa eilė mokyklų pastatų modernizavimo bei renovavimo projektų.

Šių projektų tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, rekonstruojant ir modernizuojant pastatų konstrukcijas bei energetikos sistemas, o taip pat pagerinti mokyklose besimokančių moksleivių, mokytojų bei aptarnaujančio personalo mokymosi ir darbo sąlygas.

„Versina“ įvykdė arba šiuo metu vykdo projektus šiose mokyklose:

 • Kalvarijos savivaldybės Jungėnų, Krosnos ir Nemunaičių pagrindinės mokyklos
 • Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Lazdijų rajono Stebulių ir Kučiūnų mokyklos
 • Telšių V. Borisevičiaus gimnazija
 • Telšių rajono Nevarėnų mokykla
 • Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
 • Mažeikių politechnikos mokykla
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Medininkų pasieniečių mokykla
 • Kretingos rajono Salantų gimnazija
 • Šilalės S. Gaudiešiaus gimnazija ir kt.

Klaipėdos turizmo mokyklos rekonstrukcija

Projekto įgyvendinimo metu atlikta Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – KTM) teritorijoje esančių nenaudojamų mokyklos dirbtuvių rekonstrukcija (apie 3500 m²), Baltijos pr. 24 / Taikos pr. 69, Klaipėdoje, įrengiant jose viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centro patalpas. Atlikus KTM pastato rekonstrukciją bei įsigijus naują profesinio praktinio mokymo paslaugų teikimui būtiną įrangą, baldus, kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, KTM mokiniams bei pedagogams sudarytos geresnės mokymo (-si) ir darbo sąlygos bei sudarytos galimybės moksleiviams gauti šiuolaikinės rinkos poreikius atitinkantį profesinį išsilavinimą. Projekto metu modernizuota infrastruktūra naudosis KTM mokiniai ir pedagogai; verslo sektoriaus darbuotojai, siekiantys patobulinti savo kvalifikaciją; kitų profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir mokytojai; Klaipėdos universiteto ir kolegijos sveikatos fakultetų dėstytojai ir studentai; Šilutės, Kretingos ir Skuodo profesinių mokyklų mokiniai.

Pasiektas projekto rezultatas – sukurta moderni, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus atitinkanti viešbučių ir restoranų bei prekybos sektoriaus praktinio mokymo bazė.

Užsakovas: Klaipėdos turizmo mokykla.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Finansavimo programa – 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Vilniaus univ. ligoninės operacinio bloko rekonstrukcija

VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės operacinio bloko projektavimas, rekonstrukcijos darbai ir statinio projekto vykdymo priežiūra.

Operacinio bloko patalpų rekonstruojamas plotas – 4100 kv. m. (operacinių – 1800 kv. m., techninio aukšto ir rūsio – 2300 kv. m.), stogo renovacija – 2500 kv. m.

Iš esmės pakeistas patalpų išplanavimas ir visi inžinieriniai tinklai. Iš viso įrengta 10 operacinių (dvi traumatologinės, dvi neurochirurginės, protezų potrauminė, mikrochirurgijos, krūtinės chirurgijos, angiochirurgijos, artroskopinė ir bendrosios chirurgijos) ir pooperacinės palatos su 12 lovų.

Techniniame aukšte ir rūsyje įrengtos naujos vėdinimo, šildymo, vandentiekio sistemos, įrengta elektros skydinė, dyzelinis generatorius, atvežamų balionuose medicinos dujų paskirstymo rampa ir saugykla.

Užsakovas: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė.

Elektrėnų ledo rūmų rekonstrukcija

Elektrėnų ledo rūmų pastato dalies antro aukšto rekonstravimo darbai.

UAB „Versina“ atliko Elektrėnų ledo rūmų antro aukšto pilnos apdailos ir spec. dalies sistemų (elektros, silpnų srovių, vandens ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) įrengimo bei atnaujinimo darbus.

Bendras plotas: 678,10 kv. m.

Užsakovas: Elektrėnų savivaldybės administracija.

Elektrėnų Ledo Rūmai (pristatomasis video) from Eimantas Raulinaitis on Vimeo.

Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus rekonstrukcija

Buvusio Dusmenų pradinio skyriaus mokslo paskirties pastato keitimas į kultūros paskirties pastatą ir aplinkos pritaikymas bendruomenės poreikiams.

Rekonstruotas buvęs pradinio ugdymo pastatas, pritaikant jį ir jo aplinką bendruomenės poreikiams (koncertams, susirinkimams ir kt.): vidaus patalpų perplanavimas, pastato apšiltinimas, stogo rekonstrukcija pakeičiant dangą, gerbūvio sutvarkymas, naujų pastato inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) įrengimas.

Sklypo plotas – 2410 kv. m., pastato bendras plotas – 423,83 kv. m.

Adresas: Dusmenų k., Onuškio sen., Trakų rajonas

Užsakovas: Trakų rajono savivaldybės administracija.

Nuotraukos – iš trakai.lt ir galve.lt

Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras

Skalbyklos pastato rekonstravimas į saugomų teritorijų nacionalinį lankytojų centrą.

Saugomų teritorijų Nacionalinis lankytojų centras įsikūrė Antakalnyje, viename iš Sapiegų rūmų komplekso pastatų. Gerokai apgriuvęs pastatas, statytas XIX a. pabaigoje, buvo prikeltas naujam gyvenimui, jame įrengta įdomi ekspozicija. Centras taps vartais į Lietuvos ir kitų šalių saugomas teritorijas,  po vienu stogu bus galima rasti žinių, susijusių su vertingiausiomis teritorijomis, išsirinkti gamtos maršrutus ir keliauti po turtingą gamtos vertybėmis mūsų kraštą.

Visi darbai buvo vykdomi pagal projektą „Saugomų teritorijų tvarkymas“ ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis.

Adresas: Antakalnio g. 25, Vilnius.

(nuotraukos – iš vstt.lt )

Šiaulių onkologijos klinikos rekonstrukcija

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Onkologijos klinikoje.

Adresas: Darželio g. 10, Šiauliai.

Veikiančioje onkologijos klinikoje atlikti vidaus inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, gaisrinės signalizacijos ir pastato valdymo sistemos) rekonstrukcijos darbai.