Klaipėdos turizmo mokyklos rekonstrukcija

Apie projektą

  • Data

    2015 m.

  • Projektų grupė

    Visuomenei

Projekto įgyvendinimo metu atlikta Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – KTM) teritorijoje esančių nenaudojamų mokyklos dirbtuvių rekonstrukcija (apie 3500 m²), Baltijos pr. 24 / Taikos pr. 69, Klaipėdoje, įrengiant jose viešbučių ir restoranų bei prekybos sektorinio praktinio mokymo centro patalpas. Atlikus KTM pastato rekonstrukciją bei įsigijus naują profesinio praktinio mokymo paslaugų teikimui būtiną įrangą, baldus, kompiuterinę techniką bei programinę įrangą, KTM mokiniams bei pedagogams sudarytos geresnės mokymo (-si) ir darbo sąlygos bei sudarytos galimybės moksleiviams gauti šiuolaikinės rinkos poreikius atitinkantį profesinį išsilavinimą. Projekto metu modernizuota infrastruktūra naudosis KTM mokiniai ir pedagogai; verslo sektoriaus darbuotojai, siekiantys patobulinti savo kvalifikaciją; kitų profesinių ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai ir mokytojai; Klaipėdos universiteto ir kolegijos sveikatos fakultetų dėstytojai ir studentai; Šilutės, Kretingos ir Skuodo profesinių mokyklų mokiniai.

Pasiektas projekto rezultatas – sukurta moderni, šiuolaikinius darbo rinkos reikalavimus atitinkanti viešbučių ir restoranų bei prekybos sektoriaus praktinio mokymo bazė.

Užsakovas: Klaipėdos turizmo mokykla.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Finansavimo programa – 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra”.