Mokyklų renovacija

Apie projektą

 • Data

  2014-2016 m.

 • Projektų grupė

  Visuomenei

Pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu”, LAAIF (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo) ir savivaldybės bei  valstybės biudžeto lėšomis buvo finansuota visa eilė mokyklų pastatų modernizavimo bei renovavimo projektų.

Šių projektų tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, rekonstruojant ir modernizuojant pastatų konstrukcijas bei energetikos sistemas, o taip pat pagerinti mokyklose besimokančių moksleivių, mokytojų bei aptarnaujančio personalo mokymosi ir darbo sąlygas.

„Versina“ įvykdė arba šiuo metu vykdo projektus šiose mokyklose:

 • Kalvarijos savivaldybės Jungėnų, Krosnos ir Nemunaičių pagrindinės mokyklos
 • Kalvarijos suaugusiųjų vidurinė mokykla
 • Lazdijų rajono Stebulių ir Kučiūnų mokyklos
 • Telšių V. Borisevičiaus gimnazija
 • Telšių rajono Nevarėnų mokykla
 • Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla
 • Mažeikių politechnikos mokykla
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Medininkų pasieniečių mokykla
 • Kretingos rajono Salantų gimnazija
 • Šilalės S. Gaudiešiaus gimnazija ir kt.