Jauninanti ES injekcija Dusmenų kaimui

Šiemet Dusmenų krašto žmonių gyvenimas pradės pulsuoti nauju ritmu, Žolinių išvakarėse duris atvers dzūkų kaimo kultūros ir bendruomeninės veiklos traukos centras, kuris glausis iki 2006 metų Dusmenų kaime veikusio pradinio ugdymo skyriaus patalpose.

Remia ES

Atnaujinus 1984 metais statytą, Dusmenų kaimo centre stovintį pastatą, jame įsikurs Dusmenų bendruomenė, kultūros namų padalinys, viešųjų interneto prieigos taškų centras, veiks mini sporto salė. Čia vyks įvairūs kultūriniai renginiai ir mokymai, tame tarpe, skatinantys kaimo žmonių verslumą. Čia vietos atsiras ir Dusmenų krašto etnografijos muziejui, kuriame dusmeniškiai sukaupė jau kelis šimtus krašto istoriją liudijančius eksponatus. Naujas Dusmenų kaimo traukos centras, tai – Trakų rajono savivaldybės administracijos 2013 metais pradėto vykdyti projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ siekiamas rezultatas. Iš 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšų finansuojamas projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

2015 metų liepos mėn. 31 d. baigiamo projekto bendra vertė – 274.748,37 Eur. Europos Sąjungos parama – 246.526,84 Eur. Trakų rajono savivaldybė iš savo biudžeto šiam projektui skirs 28.221,53 Eur.

Darbų daug

Projekto metu numatyta rekonstruoti buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatą (bendras plotas 418.51 m2, tūris 1358 m3) bei sutvarkyti aplinką (sklypo plotas 0,2410 ha) pagal parengtą techninį projektą.

Rekonstruojant pastatą teko atlikti pastato vidaus patalpų perplanavimą. Be to, paisant šiuolaikinio gyvenimo reikalavimus, būtina pastatą pritaikyti žmonėms su negalia.

Projekto dėka, rekonstruojant buvusio pradinio ugdymo pastatą, įrengta automatinė kieto kuro katilinė ir šildymo sistema. Atliktas rūsio patalpų remontas, kuriame įrengtos techninės (vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos punkto, kieto kuro sandėliavimo) patalpos.

Siekiant efektyviai naudoti energiją, vieni būtiniausių darbų buvo pastato apšiltinimas ir pastato stogo dangos keitimas ir rekonstrukcija.

Projekto įgyvendinimo metu, be kitų darbų, buvo atnaujinta vandentiekio ir nuotekų sistema. Rekonstruota elektros instaliacija, pakeisti jungikliai, rozetės. Įrengti skirstomieji skydai, automatai. Pakeistas apšvietimas, įrengti šiuolaikiniai energiją taupantys šviestuvai.

Projekto dėka, atnaujintame pastate veiks šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemos.

Atnaujinant senojo pastato vidaus patalpas, taip pat teko įrengti naują grindų dangą. Remontuoti sienas ir lubas (glaistyti ir dažyti).

Svarbu ir tai, kad ES remiamo projekto keliu, vykdomų pastato rekonstrukcijos darbų dėka, pastatas ir jo prieigos pritaikytos žmonėms su negalia. Atnaujintame pastate pagal šiuolaikinius reikalavimus naujai įrengtos WC patalpos, pritaikytos ir žmonėms su negalia. Be to, numatyta suformuoti patogius, judėjimo negalią turintiems žmonėms tinkamus šaligatvius ir priėjimus prie pastato. Taip pat bus suformuoti patogūs ir šiuolaikinių normų reikalavimus atitinkantys privažiavimai.

Liko nedaug

„Maždaug 80 procentų projekto veiklų jau įvykdyta, įsisavinta 197.201,61 Eur ES lėšų, – teigia projekto vadovė Donata Nedvecka, Trakų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė. – Dabar baigiamas rekonstruoti pastatas, pavasarį bus atliekami rekonstruojamo pastato aplinkos tvarkymo darbai“.

ES struktūrinių fondų remiamo projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ vykdymo keliu numatyta įrengti buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato sklypo apšvietimą. Be to, bus įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė. Įgyvendinamo projekto keliu, Dusmenų kaimo kultūrinio gyvenimo traukos centro sklype bus atnaujinti bendruomenės poreikiams pritaikyti elementai, skirti bendruomenės šventėms, renginiams – scena, suoleliai ir t.t. Minėto projekto darbų sąraše taip pat numatyta įrengti dvi pavėsines. Be to, bus atnaujinta įvažiavimo į pastato teritoriją kelių danga, pakloti šaligatviai ir suformuota veja.

Viešųjų pirkimų keliu pasirinktas vykdomų darbų rangovas UAB „Versina“, pasak projekto vadovės, darbus atlieka laiku ir kokybiškai.

Papildomi darbai

Pradėjus vykdyti projekte „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ numatytus pastato statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus, atsirado nenumatyti darbai – užvažiavimo žmonėms su negalia įrengimas, įėjimo aikštelės sutvarkymas, stogelio įrengimas bei vidaus darbai. „Buvo nutarta atlikti techninio projekto sprendinių patikslinimą darbo projekte, – pastebi projekto vadovė, D.Nedvecka. – Teko atlikti papildomus darbus, kad įvykdytų projekto įgyvendinimą tinkamai, pagal visus LR normatyvinius teisės aktus. Papildomi darbai 100 proc. finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis“.

Pagerės gyvenimas

Tikimasi, kad projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu sukūrus palankesnes sąlygas bendruomenės veiklai, pagerės gyvenamoji aplinka, gyvenimo kokybė, kaimiškosios vietovės įvaizdis, mažės šios gyvenvietės atotrūkis nuo labiau išsivysčiusių bei geresne gyvenimo aplinka ir kokybe pasižyminčių rajono gyvenviečių. Ne mažiau svarbus ir socialinis aspektas – projekto metu sutvarkytose Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato patalpose bus sudarytos sąlygos gyventojams turiningai leisti laisvalaikį, dalyvauti meno kolektyvų veikloje ir teikti kitas viešąsias paslaugas.

Planuojama, kad modernizavus pastato išorę bus prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo.

„Atnaujintu pastatu naudosis Dusmenų krašto gyventojai ir svečiai. Dusmenų krašto gyventojai – buvusio kolūkio teritorijos visų kaimų gyventojai, maždaug 500 žmonių, – teigia Rima Karsokienė, Dusmenų bendruomenės pirmininkė. – Numatoma, kad pastate įsikurs Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinys, patalpomis naudosis Dusmenų kaimo bendruomenė. Patalpos projektuotos Dusmenų krašto etnografinių daiktų ekspozijai, parodų salei“.

Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimo ir sklypo sutvarkymo projekto galutinis naudos gavėjas – Trakų rajono savivaldybės Onuškio seniūnijos ir Dusmenų gyventojai, Dusmenų kaimo bendruomenė. Onuškio seniūnijoje šiuo metu gyvena 2028 gyventojai, iš jų 181 – Dusmenų kaime.

Minėto projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Šaltinis – www.galve.lt