Biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai perpus sumažins sąvartynus

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne lankėsi Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai. Specialistai domėjosi rizikingais projektais, įgyvendinamais ES lėšomis. Vienas iš jų – sąvartyno teritorijoje statomi mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai.

Lietuvoje iš viso šiuo metu vykdoma 10 projektų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrai sukurti, kurie finansuojami ES lėšomis. Tačiau dėl sudėtingų techninių sprendinių ir užtrukus viešiesiems pirkimams, šių projektų įgyvendinimas vėluoja, todėl Aplinkos ministerija šiuos projektus priskyrė rizikingiems.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vyksta paskutiniai mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos darbai. Anot Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorės Jolitos Šalkauskienės, įrenginiai pradės veikti jau šį rudenį.
„Mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai iš bendro atliekų srauto, atvežamo į sąvartyną, atskirs biologiškai skaidžias atliekas, taip pat sunkiąją ir lengvąją frakciją, tinkamą perdirbimui ar kuro išgavimui. Planuojama tokiu būdu per puse sumažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį. Tai yra priemonė, kuri padės įgyvendinti ES reikalavimą, kad iki 2020 metų sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 % 2000-ųjų metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų“ – vizito dalyviams apie įrenginius pasakojo direktorė.
SRATC naujiena 2Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose atliekos, surinktos iš žmonių ir atvežtos į sąvartyną, pirmiausia pateks į priėmimo zoną, kur mišrios komunalinės atliekos bus skaidomos į tris skirtingas frakcijas: bioskaidžias atliekas (žaliosios ir maisto, taip pat popierius, kuris suyra), lengvąją frakciją – tai yra plastikas, tekstilė ir kitos lengvos atliekos, sunkiąją frakciją – stiklas, metalas ir kitos sunkios atliekos. Apdorojimo zonoje biologiškai skaidžios atliekos toliau bus apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Likusios po rūšiavimo atliekos bus perdirbamos ir panaudojamos kuro gamybai, o iš biologiškai skaidžių atliekų bus padarytas techninis kompostas, kurį numatyta naudoti sąvartyno sluoksniams perdengti ir sąvartyno kaupui uždengti, praneša Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Šaltinis – statybunaujienos.lt