Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo gamykla

Apie projektą

  • Data

    2015 m.

  • Projektų grupė

    Pramonei ir verslui

Gamykloje iš mišrių komunalinių atliekų srauto, kuris pasiekia sąvartyną, atskirs apie 60 proc. antrinių žaliavų, esančių minėtame sraute. Atliekų rūšiavimo metu gamykloje bus gaminamos antrinės žaliavos – stiklas, plastikas, popierius, spalvotas ir juodasis metalas. Į ją pateks visos Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą pasiekiančios atliekos, išskyrus pramonines ir statybines. Rūšiuojant atliekas gamykloje bus išskiriamos trys frakcijos: perdirbti tinkamų atliekų, degioji kuro iš atliekų bei perdirbti netinkamų atliekų. Prognozuojama, kad regione mišrių komunalinių atliekų mažėjimas stabilizuosis ties 60–75 tūkst. tonų riba.

UAB „Versina“ buvo šio statinio statybos valdytojas.

Bendras pastatų plotas: 4.164,10 kv. m.

Statyba finansuota Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis.