Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centras

Apie projektą

  • Data

    2015 m.

  • Projektų grupė

    Pramonei ir verslui

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija.

Paskirtis: atliekų saugojimas, rūšiavimas ir utilizavimas.

Vykdoma veikla: atliekų priėmimas ir tikrinimas, atliekų maišų atidarymas, buitinių atliekų rūšiavimas, kieto atgautinio kuro (KAK) gamyba, bioskaidžių atliekų kompostavimas, antrinių žaliavų atskyrimas.

Statybos sklypo plotas: 10,9 ha.

Užstatymo plotas: 11271 kv. m.

Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės sen. Uosinės k. 8.

Užsakovas: UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.