Šiaulių mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla

Apie projektą

  • Data

    2016 m.

  • Projektų grupė

    Pramonei ir verslui

Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas.

Užsakovas: UAB „NEG Recycling”.

Pagal parengtus techninį ir darbo projektus pastatyti mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai, kurių minimalus našumas – 25 tonos per valandą arba 50 000 tonų per metus. Pastatuose veikia įvairūs mechaninio rūšiavimo įrenginiai, septyni biotuneliai, skirti atliekų biologiniam apdorojimui, ir 5230 kv. m. kompostavimo aikštelė.

Projektas įgyvendintas pasinaudojant ES ir valstybės biudžeto lėšomis.