Gyvenamojo namo Marijampolėje atnaujinimas

Apie projektą

  • Data

    Nuo 2017-04-12

  • Projektų grupė

    Gyvenamieji namai

Adresas: Vytauto g.49, Marijampolė

Užsakovas: Marijampolės miesto savivaldybės administracija

Plotas: bendrasis plotas – 3789,57 m2, naudingas plotas – 3312,95 m2, gyvenamasis plotas – 2142,63 m2, rūsio plotas – 476,62 m2, pastato tūris – 15447,00 m3.

Bendrabutis skirtas gyventi įvairių socialinių grupių asmenims. Atliekamas pastato kapitalinis remontas – keičiama pastato vidaus struktūra, apšiltinamos išorinės atitvaros. Sklypo šiaurės rytuose įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, aplink pastatą įrengiama nauja nuogrinda, projektuojamas naujas įėjimas į bendrabutį, pritaikytas neįgaliesiems, remontuojami/ keičiami esami įėjimai į pastatą.

Pastato aukštis po rekonstrukcijos nuo žemės paviršiaus iki stogo aukščiausioje vietoje – 15,05 m.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemones.