Kauno vandens ūkio infrastruktūros plėtra

Apie projektą

  • Data

    2015 m.

  • Projektų grupė

    Infrastruktūra

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 3 dalis.

Vandentiekio linijos ilgis – 13.593,61 m., buitinių nuotekų šalinimo linijos ilgis – 19.878,25 m.

Užsakovas: UAB „Kauno vandenys“.

Finansavimas: pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo lėšomis.