Šiaulių mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla

Šiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas.

Užsakovas: UAB „NEG Recycling“.

Pagal parengtus techninį ir darbo projektus pastatyti mišrių komunalinių atliekų mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiai, kurių minimalus našumas – 25 tonos per valandą arba 50 000 tonų per metus. Pastatuose veikia įvairūs mechaninio rūšiavimo įrenginiai, septyni biotuneliai, skirti atliekų biologiniam apdorojimui, ir 5230 kv. m. kompostavimo aikštelė.

Projektas įgyvendintas pasinaudojant ES ir valstybės biudžeto lėšomis.

Vilniaus mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykla

Užsakovas: UAB „Energesman“.

Bendras plotas (be pastogės ir biofiltrų): 21 tūkst. kv. m.

Gamykloje perrūšiuojamos Vilniaus apskrities mišrios komunalinės atliekos, biologinio proceso metu gaminamas kietasis atgautas kuras. Į sąvartyną iš gamyklos įrenginių pateks ne daugiau 19 % atliekų ir visiškai nebus šalinamos biologiškai skaidžios atliekos. Projektas iš dalies finansuotas ES fondų lėšomis.

Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centras

Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija.

Paskirtis: atliekų saugojimas, rūšiavimas ir utilizavimas.

Vykdoma veikla: atliekų priėmimas ir tikrinimas, atliekų maišų atidarymas, buitinių atliekų rūšiavimas, kieto atgautinio kuro (KAK) gamyba, bioskaidžių atliekų kompostavimas, antrinių žaliavų atskyrimas.

Statybos sklypo plotas: 10,9 ha.

Užstatymo plotas: 11271 kv. m.

Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės sen. Uosinės k. 8.

Užsakovas: UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“.

Klaipėdos regiono atliekų rūšiavimo gamykla

Gamykloje iš mišrių komunalinių atliekų srauto, kuris pasiekia sąvartyną, atskirs apie 60 proc. antrinių žaliavų, esančių minėtame sraute. Atliekų rūšiavimo metu gamykloje bus gaminamos antrinės žaliavos – stiklas, plastikas, popierius, spalvotas ir juodasis metalas. Į ją pateks visos Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą pasiekiančios atliekos, išskyrus pramonines ir statybines. Rūšiuojant atliekas gamykloje bus išskiriamos trys frakcijos: perdirbti tinkamų atliekų, degioji kuro iš atliekų bei perdirbti netinkamų atliekų. Prognozuojama, kad regione mišrių komunalinių atliekų mažėjimas stabilizuosis ties 60–75 tūkst. tonų riba.

UAB „Versina“ buvo šio statinio statybos valdytojas.

Bendras pastatų plotas: 4.164,10 kv. m.

Statyba finansuota Valstybės biudžeto ir ES 2007-2013 m. struktūrinės paramos lėšomis.

Kauno Regitra

Naujo administracinio pastato su patikros postu, parkavimo ir egzaminavimo aikštelių bei garažu, adresu Raudondvario pl. 234B, Kaune, statyba.

Bendras pastatų plotas: 1.241,49 kv. m.

Užsakovas: Valstybės įmonė „Regitra“.

Statyba finansuota valstybės biudžeto lėšomis.

(nuotraukos – iš kauno.diena.lt )