Biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai perpus sumažins sąvartynus

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne lankėsi Aplinkos ministerijos ir Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovai. Specialistai domėjosi rizikingais projektais, įgyvendinamais ES lėšomis. Vienas iš jų – sąvartyno teritorijoje statomi mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai.

Lietuvoje iš viso šiuo metu vykdoma 10 projektų komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrai sukurti, kurie finansuojami ES lėšomis. Tačiau dėl sudėtingų techninių sprendinių ir užtrukus viešiesiems pirkimams, šių projektų įgyvendinimas vėluoja, todėl Aplinkos ministerija šiuos projektus priskyrė rizikingiems.

Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne vyksta paskutiniai mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statybos darbai. Anot Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorės Jolitos Šalkauskienės, įrenginiai pradės veikti jau šį rudenį.
„Mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginiai iš bendro atliekų srauto, atvežamo į sąvartyną, atskirs biologiškai skaidžias atliekas, taip pat sunkiąją ir lengvąją frakciją, tinkamą perdirbimui ar kuro išgavimui. Planuojama tokiu būdu per puse sumažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį. Tai yra priemonė, kuri padės įgyvendinti ES reikalavimą, kad iki 2020 metų sąvartyne šalinamos komunalinės bioskaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 % 2000-ųjų metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų“ – vizito dalyviams apie įrenginius pasakojo direktorė.
SRATC naujiena 2Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose atliekos, surinktos iš žmonių ir atvežtos į sąvartyną, pirmiausia pateks į priėmimo zoną, kur mišrios komunalinės atliekos bus skaidomos į tris skirtingas frakcijas: bioskaidžias atliekas (žaliosios ir maisto, taip pat popierius, kuris suyra), lengvąją frakciją – tai yra plastikas, tekstilė ir kitos lengvos atliekos, sunkiąją frakciją – stiklas, metalas ir kitos sunkios atliekos. Apdorojimo zonoje biologiškai skaidžios atliekos toliau bus apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose.

Likusios po rūšiavimo atliekos bus perdirbamos ir panaudojamos kuro gamybai, o iš biologiškai skaidžių atliekų bus padarytas techninis kompostas, kurį numatyta naudoti sąvartyno sluoksniams perdengti ir sąvartyno kaupui uždengti, praneša Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras.

Šaltinis – statybunaujienos.lt

Atliekų rūšiavimo gamyklos statybos darbai – aukštesne pavara

Atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių, kitaip dar vadinamų atliekų rūšiavimo gamykla, statybvietėje sostinės Jočionių gatvėje – pats darbų įkarštis. MBA gamykla (kurią stato UAB „Versina“ – red. past.) skirta centralizuotam viso Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymui, rūšiavimui, kietojo atgautojo kuro gamybai.

Vaizdas čia keičiasi ne kas mėnesį, bet savaitėmis ar net sparčiau. Nesėdėti rankas sudėjus verčia statybos terminai, objektas turi būti baigtas jau šį rudenį. Dar šių metų vasario mėnesį statybvietėje į dangų žvelgė tik keletas kolonų, buvo fiksuojamas didelis atsilikimas nuo darbų grafiko. Tačiau šiandien čia matyti beveik visą 4 hektarų sklypą užimantis pastatas, kurio viduje montuojama įranga, rūšiavimo kabinos, o statinio prieigose tiesiami keliai ir tvarkoma infrastruktūra.

Gamykla suskirstyta į atskirus korpusus. Pirmiausia iki tūkstančio tonų atliekų per dieną pateks į priėmimo patalpą – didelę aikštelę po stogu. Čia atliekos galės būti laikomos ne ilgiau kaip tris dienas. Vėliau jos pateks į maišelių praplėšytuvus, iš kurių konvejeriais keliaus į mechaninio rūšiavimo liniją.

„Regioniniuose atliekų tvarkymo planuose numatyta, kad pastačius MBA gamyklą atliekų vežėjai nesinaudos privačiomis rūšiavimo linijomis ir visas iš gyventojų konteinerių surinktas atliekas veš į MBA gamyklą. Čia pirmiausia rankomis bus išrūšiuojamos tinkamos ir netinkamos perdirbti atliekos. Atliekos, kurias rankomis išrūšiuos apie 30 žmonių, keliaus į balistinius, optinius ir magnetinius separatorius. Visi šie įrenginiai, veikdami skirtingais principais, atskirs atliekas pagal frakcijas, sudėtį, dydį, kitus parametrus“, – pasakojo Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) direktorius Lukas Andronavičius.

Vieni brangiausių technologinių įrenginių – optiniai separatoriai. Pasitelkus lazerius atliekų sraute išskiriamos skirtingos rūšies atliekos. Šie įrenginiai gali ne tik atskirti skirtingas atliekas (popierių, plastiką, PET ir kt.), bet ir rūšiuoti jas net pagal spalvą.

Rankomis ir specialia įranga iš mišrių komunalinių atliekų bus išrūšiuojamas popierius, metalas, plastikas, stiklas bei tekstilė. Praėjus visą rūšiavimo procesą liks tik biodegraduojančios arba perdirbti netinkamos atliekos. Pastarosios keliaus į sąvartynus, o biodegraduojančios – į biotunelius. Gamykloje įrengta šešiolika 30 metrų ilgio biotunelių, juose apie 14 dienų bus džiovinamos biodegraduojančios atliekos. Maždaug 70 laipsnių temperatūra užtikrins, kad atliekos džiūtų natūraliai ir būtų higienizuotos. Šis procesas visiškai saugus, nesusidarys sprogių dujų. Iš atliekų pašalinta drėgmė kurui suteiks daugiau kaloringumo, tad iš atliekų bus išgaunamas kietasis atgautasis kuras, skirtas kogeneracinėms jėgainėms.

Gamykloje bus įdiegta pažangi oro valymo sistema su vakuumo siurbliais ir biofiltrais, kurie užtikrins, kad į aplinką patektų tik nuo kvapų ir dulkių išvalytas bekvapis oras.

Projekte numatyta, kad atsižvelgiant į rūšiavimo gamyklos darbo pamainų skaičių perdirbamų atliekų kiekis gali kisti nuo 138 iki 387 tūkst. tonų per metus. Vidutiniškai skaičiuota, kad gamykloje iš visų Vilniaus apskrities savivaldybių per metus bus išrūšiuojama apie 250 tūkst. tonų atliekų. Šiuo metu Kazokiškėse veikiančiame sąvartyne per metus palaidojama apie 220 tūkst. tonų atliekų.

Planuojama, kad naujojoje gamykloje per metus iš bendro komunalinių atliekų srauto pavyks ištraukti apie 36 tūkst. tonų perdirbti tinkamų atliekų: beveik 8 tūkst. tonų popieriaus ir kartono, apie 7 tūkst. tonų stiklo, per 16 tūkst. tonų plastiko, daugiau kaip 5 tūkst. tonų įvairių metalų. Pastačius gamyklą Vilniuje bus sukurta per 80 naujų darbo vietų. Projekto vertė siekia daugiau kaip 34,5 mln. eurų.

„Įgyvendinus šį projektą bus priartėta prie aplinkosauginių šalies įsipareigojimų Europos Sąjungai įvykdymo. Jų nesilaikymas Lietuvai užtrauktų baudas. Statoma rūšiavimo gamykla padės įgyvendinti 2014–2020 metų Valstybinį strateginį atliekų tvarkymo planą, kuriame nurodyta užtikrinti, kad sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos iki 2020 metų sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000-aisiais susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų“, – sakė VAATC vadovas L. Andronavičius.

KOMENTARAS

Linas KVEDARAVIČIUS

Vilniaus miesto vicemeras

Pastaruoju metu kas dvi savaites rengiami gamyklos užsakovų ir rangovų pasitarimai dalyvaujant ir sostinės savivaldybės atstovams. Drąsiai galima tvirtinti, kad situacija statybvietėje smarkiai pasikeitusi į gerąją pusę, darbų vėlavimas akivaizdžiai sumažėjęs. Atliekami ne tik įrangos montavimo, bet ir aplinkos tvarkymo, infrastruktūros įrengimo darbai.

Žinoma, visada gali įvykti nenumatytų atvejų, vėluoti reikiamos įrangos pristatymas. Tačiau statybas įgyvendinančioji pusė patikino, kad objektas bus baigtas laiku. Tai leidžia manyti, kad verslininkai, ėmęsi gana sudėtingo projekto, puikiai supranta atsakomybę. Taip pat suvokiame, kad atsakomybė gula ne tik ant statybininkų, bet ir ant visų mūsų pečių. Todėl sutarėme nuolat keistis informacija, sieksime, kad projektas būtų sėkmingai įgyvendintas.

Projektas yra tikrai sudėtingas. Anksčiau kai kurie darbai vėluodavo net keliolika savaičių. Priežasčių būta įvairių: galbūt netinkamas darbų planavimas, darbų planų derinimas tarp užsakovo ir rangovo. Pavyko išspręsti problemas ir pasiekti, kad darbas vyktų sklandžiai.

Įdomu, kad projekto finansavimas yra numatytas iki šių metų rugsėjo, o darbų užbaigimas – lapkričio pabaigoje. Tad dviejų mėnesių periodas kelia tam tikrų klausimų. Žinoma, bus stengiamasi darbus baigti iki rugsėjo, ir tada nebus baimės, kad nepavyks įsisavinti pinigų. Apsidrausdami prašysime finansavimo laikotarpį šiek tiek pratęsti.

Jeigu bus pasiekti projekte numatyti parametrai, mišriųjų atliekų kiekis, šiuo metu patenkantis į sąvartyną, sumažės labai smarkiai. Pradėjus veikti atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams, į sąvartyną pateks vos 19 proc. dabar ten atsiduriančių atliekų. Didžioji dalis jų bus panaudojama antrinėms žaliavoms arba kaip kuras šalia atsirasiančioje atliekų deginimo gamykloje. Aplinkosauginiu požiūriu atliekų rūšiavimo gamykla duos labai didelę naudą.

Šaltinis: „Statyba ir architektūra“

Baigiami Telšių centrinio stadiono rekonstrukcijos darbai

Telšių rajono savivaldybės informacija

Į pabaigą artėja Telšių centrinio stadiono rekonstrukcijos darbai – objektą Valstybinei komisijai tikimasi atiduoti vertinti rugpjūčio mėnesį. Baigiamą rekonstruoti stadioną apžiūrėjo ir įvertino Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

„Nepaisant visų sunkumų, sporto, kultūros ir laisvalaikio centras pagaliau baigiamas. Stadione sukurta infrastruktūra suteikia galimybę mūsų rajone organizuoti įvairius renginius ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu mastu,“ – taria Telšių rajono lyderis Vytautas Kleiva.

Telšių miesto centriniame stadione sukurtos išties puikios sąlygos futbolininkams, krepšininkams ir kitų sporto šakų atstovams treniruotis ir dalyvauti varžybose. Įrengta futbolo aikštė su 8 takelių bėgimo takais. Bėgimo su kliūtimis rungčiai bėgimo take įrengta vandens duobė. Apie 4 000 kv. m lengvosios atletikos varžybų sektorių zonoje įrengtas šuolio į tolį ir trišuolio sektorius su keturiomis smėlio šuoliaduobėmis, ieties metimo sektorius, disko ir kūjo metimo sektorius, du šuolio su kartimi sektoriai, vieno rutulio stūmimo sektorius, du šuolio į aukštį sektoriai.

Rekonstruotos žiūrovų vakarų ir rytų tribūnos. Vakarinėje įrengta iki 2 000 žiūrovų vietų, 30 vietų VIP zona bei 3 komentatorių patalpos. Potribūninėse patalpose įrengta sportininkų, teisėjų, pagalbinio renginių personalo zona bei techninės patalpos. Dar 320 žvietų žiūrovams įrengta rytų tribūnoje (joje bus bus surenkama estrada). Esant būtinybei, tribūnos šonuose bus pastatytos laikinos surenkamos tribūnos – taip pavyks sutalpinti iki 500 žiūrovų.

„Taip pat įrengtos lauko krepšinio ir lauko badmintono aikštelės, lauko tinklinio aikštynas, 825 kv. m riedutininkų sporto aikštynas. Įrengta 1 304 kv. m dengta krepšinio aikštelė, kurioje – 746 sėdimos vietos. Rekonstrukcijos metu sutvarkytos stadiono prieigos ir aplinka, įrengtos 204 automobilių ir 9 autobusų stovėjimo aikštelės,“ – su atliktais darbais supažindina Vytautas Kleiva.

Telšių rajono vadovas pažymi ir tai, jog stadiono rekonstrukcija pritrauks investuotojų, teikiančių renginių organizavimo, maitinimo ar kitas paslaugas.

Tiesa, Telšių rajono savivaldybės merui Vytautui Kleivai nerimą kelia stadiono natūralios žolės danga – dabartinė jos būklė neatitinka keliamų reikalavimų, tad projekto rangovas šį trūkumą turės ištaisyti iki stadiono atidavimo vertinti komisijai.

„Dėl buvusio rangovo bankroto stadiono rekonstrukcija buvo viena iš opiausių problemų. Laimei, bendromis savivaldos, sportininkų ir kitų pastangomis mes jau artėjame finišo link: geriau vėliau, negu niekada, o dideli darbai greitai ir nevyksta. Keblumų pasitaiko statant ir nedidelį gyvenamąjį namą, o Telšių miesto centrinio stadiono rekonstrukcija – vienas iš didžiausių mūsų rajone įgyvendintų projektų. Tikiu, kad visi sunkumai pasimirš ir atsipirks pajutus rekonstruoto stadiono teikiamą naudą,“ – taria pirmasis tiesiogiai gyventojų išrinktas Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

Šaltinis – regionunaujienos.lt

Jauninanti ES injekcija Dusmenų kaimui

Šiemet Dusmenų krašto žmonių gyvenimas pradės pulsuoti nauju ritmu, Žolinių išvakarėse duris atvers dzūkų kaimo kultūros ir bendruomeninės veiklos traukos centras, kuris glausis iki 2006 metų Dusmenų kaime veikusio pradinio ugdymo skyriaus patalpose.

Remia ES

Atnaujinus 1984 metais statytą, Dusmenų kaimo centre stovintį pastatą, jame įsikurs Dusmenų bendruomenė, kultūros namų padalinys, viešųjų interneto prieigos taškų centras, veiks mini sporto salė. Čia vyks įvairūs kultūriniai renginiai ir mokymai, tame tarpe, skatinantys kaimo žmonių verslumą. Čia vietos atsiras ir Dusmenų krašto etnografijos muziejui, kuriame dusmeniškiai sukaupė jau kelis šimtus krašto istoriją liudijančius eksponatus. Naujas Dusmenų kaimo traukos centras, tai – Trakų rajono savivaldybės administracijos 2013 metais pradėto vykdyti projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ siekiamas rezultatas. Iš 2007 – 2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo lėšų finansuojamas projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

2015 metų liepos mėn. 31 d. baigiamo projekto bendra vertė – 274.748,37 Eur. Europos Sąjungos parama – 246.526,84 Eur. Trakų rajono savivaldybė iš savo biudžeto šiam projektui skirs 28.221,53 Eur.

Darbų daug

Projekto metu numatyta rekonstruoti buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatą (bendras plotas 418.51 m2, tūris 1358 m3) bei sutvarkyti aplinką (sklypo plotas 0,2410 ha) pagal parengtą techninį projektą.

Rekonstruojant pastatą teko atlikti pastato vidaus patalpų perplanavimą. Be to, paisant šiuolaikinio gyvenimo reikalavimus, būtina pastatą pritaikyti žmonėms su negalia.

Projekto dėka, rekonstruojant buvusio pradinio ugdymo pastatą, įrengta automatinė kieto kuro katilinė ir šildymo sistema. Atliktas rūsio patalpų remontas, kuriame įrengtos techninės (vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šilumos punkto, kieto kuro sandėliavimo) patalpos.

Siekiant efektyviai naudoti energiją, vieni būtiniausių darbų buvo pastato apšiltinimas ir pastato stogo dangos keitimas ir rekonstrukcija.

Projekto įgyvendinimo metu, be kitų darbų, buvo atnaujinta vandentiekio ir nuotekų sistema. Rekonstruota elektros instaliacija, pakeisti jungikliai, rozetės. Įrengti skirstomieji skydai, automatai. Pakeistas apšvietimas, įrengti šiuolaikiniai energiją taupantys šviestuvai.

Projekto dėka, atnaujintame pastate veiks šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos sistemos.

Atnaujinant senojo pastato vidaus patalpas, taip pat teko įrengti naują grindų dangą. Remontuoti sienas ir lubas (glaistyti ir dažyti).

Svarbu ir tai, kad ES remiamo projekto keliu, vykdomų pastato rekonstrukcijos darbų dėka, pastatas ir jo prieigos pritaikytos žmonėms su negalia. Atnaujintame pastate pagal šiuolaikinius reikalavimus naujai įrengtos WC patalpos, pritaikytos ir žmonėms su negalia. Be to, numatyta suformuoti patogius, judėjimo negalią turintiems žmonėms tinkamus šaligatvius ir priėjimus prie pastato. Taip pat bus suformuoti patogūs ir šiuolaikinių normų reikalavimus atitinkantys privažiavimai.

Liko nedaug

„Maždaug 80 procentų projekto veiklų jau įvykdyta, įsisavinta 197.201,61 Eur ES lėšų, – teigia projekto vadovė Donata Nedvecka, Trakų r. savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyriausioji specialistė. – Dabar baigiamas rekonstruoti pastatas, pavasarį bus atliekami rekonstruojamo pastato aplinkos tvarkymo darbai“.

ES struktūrinių fondų remiamo projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ vykdymo keliu numatyta įrengti buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato sklypo apšvietimą. Be to, bus įrengta nauja automobilių stovėjimo aikštelė. Įgyvendinamo projekto keliu, Dusmenų kaimo kultūrinio gyvenimo traukos centro sklype bus atnaujinti bendruomenės poreikiams pritaikyti elementai, skirti bendruomenės šventėms, renginiams – scena, suoleliai ir t.t. Minėto projekto darbų sąraše taip pat numatyta įrengti dvi pavėsines. Be to, bus atnaujinta įvažiavimo į pastato teritoriją kelių danga, pakloti šaligatviai ir suformuota veja.

Viešųjų pirkimų keliu pasirinktas vykdomų darbų rangovas UAB „Versina“, pasak projekto vadovės, darbus atlieka laiku ir kokybiškai.

Papildomi darbai

Pradėjus vykdyti projekte „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ numatytus pastato statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus, atsirado nenumatyti darbai – užvažiavimo žmonėms su negalia įrengimas, įėjimo aikštelės sutvarkymas, stogelio įrengimas bei vidaus darbai. „Buvo nutarta atlikti techninio projekto sprendinių patikslinimą darbo projekte, – pastebi projekto vadovė, D.Nedvecka. – Teko atlikti papildomus darbus, kad įvykdytų projekto įgyvendinimą tinkamai, pagal visus LR normatyvinius teisės aktus. Papildomi darbai 100 proc. finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis“.

Pagerės gyvenimas

Tikimasi, kad projekto „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ įgyvendinimo metu sukūrus palankesnes sąlygas bendruomenės veiklai, pagerės gyvenamoji aplinka, gyvenimo kokybė, kaimiškosios vietovės įvaizdis, mažės šios gyvenvietės atotrūkis nuo labiau išsivysčiusių bei geresne gyvenimo aplinka ir kokybe pasižyminčių rajono gyvenviečių. Ne mažiau svarbus ir socialinis aspektas – projekto metu sutvarkytose Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato patalpose bus sudarytos sąlygos gyventojams turiningai leisti laisvalaikį, dalyvauti meno kolektyvų veikloje ir teikti kitas viešąsias paslaugas.

Planuojama, kad modernizavus pastato išorę bus prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo.

„Atnaujintu pastatu naudosis Dusmenų krašto gyventojai ir svečiai. Dusmenų krašto gyventojai – buvusio kolūkio teritorijos visų kaimų gyventojai, maždaug 500 žmonių, – teigia Rima Karsokienė, Dusmenų bendruomenės pirmininkė. – Numatoma, kad pastate įsikurs Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinys, patalpomis naudosis Dusmenų kaimo bendruomenė. Patalpos projektuotos Dusmenų krašto etnografinių daiktų ekspozijai, parodų salei“.

Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimo ir sklypo sutvarkymo projekto galutinis naudos gavėjas – Trakų rajono savivaldybės Onuškio seniūnijos ir Dusmenų gyventojai, Dusmenų kaimo bendruomenė. Onuškio seniūnijoje šiuo metu gyvena 2028 gyventojai, iš jų 181 – Dusmenų kaime.

Minėto projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Šaltinis – www.galve.lt